Hành Trình Khám Phá Phụng Hoàng Sơn (Núi Cô Tô) - đi cùng Tiêu Dao Tử

Hành Trình Khám Phá Phụng Hoàng Sơn (Núi Cô Tô)

Phụng Hoàng Sơn

Phụng Hoàng Sơn (Núi Cô Tô) là một nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng, từ đây bạn có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh huyện Tri Tôn hay một vùng đất giáp biên giới Campuchia của An Giang, với nhiều núi đồi, đồng lúa cũng như những mảnh ruộng của người Khmer sinh sống tại đây.
Toàn bộ video trong series Thất Sơn Huyền Bí 4K năm 2020:
Trailer Thất Sơn Huyền Bí 4K ​
Phụng Hoàng Sơn (Núi Cô Tô) ​
Ngọa Long Sơn (Núi Dài) & Thủy Đài Sơn (Núi Nước) 
Liên Hoa Sơn (Núi Tượng) 
Ngũ Hồ Sơn (Núi Dài 5 Giếng) 
Anh Vũ Sơn (Núi Ông Két) ​
Thiên Cấm Sơn (Núi Ông Cấm)