Ngọa Long Sơn và Thủy Đài Sơn | Thất Sơn An Giang - đi cùng Tiêu Dao Tử

Ngọa Long Sơn và Thủy Đài Sơn | Thất Sơn An Giang

Ngọa Long Sơn và Thủy Đài Sơn

Ngọa Long Sơn (Núi Dài) núi rồng nằm, là trái núi dài nhất trong Bảy Núi (khoảng 8.000m), cao 580 m, nằm dọc theo tỉnh lộ 955B thuộc bốn xã Châu Lăng, Lương Phi, Ba Chúc, Lê Trì của huyện Tri Tôn tỉnh An Giang. Thủy Đài Sơn (Núi Nước) là ngọn núi nhỏ nhất trong Bảy Núi, chỉ cao chừng 54 mét, nằm giữa những cánh đồng rộng lớn, cách tỉnh lộ 955B và núi Tượng khoảng 600 mét, thuộc địa phận thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Toàn bộ video trong series Thất Sơn Huyền Bí 4K năm 2020:
Trailer Thất Sơn Huyền Bí 4K ​
Phụng Hoàng Sơn (Núi Cô Tô) ​
Ngọa Long Sơn (Núi Dài) & Thủy Đài Sơn (Núi Nước) 
Liên Hoa Sơn (Núi Tượng) 
Ngũ Hồ Sơn (Núi Dài 5 Giếng) 
Anh Vũ Sơn (Núi Ông Két) ​
Thiên Cấm Sơn (Núi Ông Cấm) 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN