Liên Hoa Sơn - Núi Tượng | Bảy Núi An Giang - đi cùng Tiêu Dao Tử

Liên Hoa Sơn – Núi Tượng | Bảy Núi An Giang

Liên Hoa Sơn Núi Tượng

Liên Hoa Sơn – Núi Tượng có nhiều hang đá sâu, là nơi ẩn nấp của người dân trong trận chiến Pôn Pốt (1978). Đây là nơi tu hành mở đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một hệ phái của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Có nhiều tích truyện và truyền thuyết mang yếu tố kỳ ảo, tâm linh liên quan đến núi Tượng. Nhiều người cho rằng đây là địa điểm ngủ qua đêm rùng rợn nhất Thất Sơn.
Toàn bộ video trong series Thất Sơn Huyền Bí 4K năm 2020:
Trailer Thất Sơn Huyền Bí 4K ​
Phụng Hoàng Sơn (Núi Cô Tô) ​
Ngọa Long Sơn (Núi Dài) & Thủy Đài Sơn (Núi Nước) 
Liên Hoa Sơn (Núi Tượng) 
Ngũ Hồ Sơn (Núi Dài 5 Giếng) 
Anh Vũ Sơn (Núi Ông Két) ​
Thiên Cấm Sơn (Núi Ông Cấm)